Panorama Miasta

Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i Okolic z siedzibą w Bartoszycach

Menu :
Strona główna
Zarząd
Historia
Statut
Archiwum wydarzeń
Kontakt
Linki

Aktualności

Jeśli lubisz tańczyć, podróżować, nawiązywać nowe znajomości, poznawać kultury innych narodów, spędzać czas w miłym towarzystwie - przyjdź do nas! Zapraszamy młodzież i dzieci od 10 lat.

Próby odbywają się w każdy czwartek od 16.00 do 18.00 i w co drugą sobotę od 11.00 do 13.00 w świetlicy Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i Okolic przy ul. Hubalczyków 2 (parter).

Kontakt

Adres:
ul. Hubalczyków 2
11-200 Bartoszyce
Telefon i Fax:
089/762 30 56

Budynek Siedziby


Działalność stowarzyszenia opiera się na założeniach statutowych i ma na celu integrację środowiska mniejszości niemieckiej oraz krzewienie kultury i języka niemieckiego, a także działalność socjalną na rzecz członków stowarzyszenia oraz mieszkańców powiatu i miasta Bartoszyce. Ważnym elementem naszej działalności jest współpraca z Urzędem Miasta, Starostwem Powiatu, organizacjami pozarządowymi, szkołami, ośrodkami kultury, kościołami i innymi mniejszościami narodowymi, szczególnie ukraińską, posiadającą w Bartoszycach ukraińska szkolę, z którą organizuje się wspólne uroczystości, takie np jak z okazji Dnia Matki. Utrzymuje się również współpraca z organizacjami na terenie Niemiec, np. Ziomkostwem byłych Prus Wschodnich, Ziomkostwem Powiatu Bartoszyckiego, Lions Clubem, Zakonem Joannitów, kościołami i organizacjami charytatywnymi.

Stowarzyszenie jest organizatorem szeregu stałych imprez okolicznościowych jak: Dzień Dziecka, Choinka, spotkania adwentowe, Sylwester, Zajączek w zależności od tematyki projektu w danym roku, odczyty, wystawy, warsztaty, a także wycieczki śladami ciekawych, zabytków techniki i architektury.

W siedzibie stowarzyszenia organizujemy warsztaty manualne dla dzieci i dorosłych, prowadzimy kursy języka niemieckiego. Zarząd stowarzyszenia zajmuje się także organizowaniem pomocy humanitarnej. Pośredniczymy w przekazywaniu odzieży, pomocy szkolnych, mebli, pochodzących od zaprzyjaźnionych z nami organizacji charytatywnych z Niemiec ośrodkom pomocy społecznej, szpitalowi, szkołom na terenie naszego powiatu.

W posiadaniu naszego stowarzyszenia znajduje się biblioteka literatury niemieckojęzycznej, którą udostępniamy również zainteresowanym mieszkańcom miasta.

Chlubą naszej organizacji jest dziecięca grupa tańca regionalnego SAGA

Celem działalności zespołu jest prezentowanie i kultywowanie kultury wschodniopruskiej. W swoim repertuarze posiada tańce byłych Prus Wschodnich, regionalne tańce niemieckie oraz tańce integracyjne. Zespół jest laureatem wielu festiwali, festynów, imprez kameralnych i okolicznościowych. Swoimi występami umila także czas gościom z Niemiec. SAGA występowała na terenie całej Polski, w Niemczech, Rosji i na Litwie. Do niektórych miejsc była zapraszana wielokrotnie.

W 2004 roku zespół otrzymał nagrodę w uznaniu za wkład w krzewienie kultury wschodniopruskiej, nadaną przez Ziomkostwo Prus Wschodnich. Kierownikiem zespołu od 1996 roku jest Pani Danuta Niewęgłowska. Instruktorem tańca jest obecnie Pani Dorota Niewęgłowska.

W 2008 roku działalność stowarzyszenia i zespołu SAGA dofinansowana została przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przez Urząd Miasta Bartoszyce.

Strona powstała dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Copyright © 2008 All rights reserved.